KONSULTOINTI

YLEISTÄ KONSULTOINNISTA

 • Priman konsultointi- ja asiantuntijapalvelut kattavat kaiken operatiivisesta tekemisestä strategiseen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Olemme luotettava ja asiantunteva kumppani johdolle, esimiehille ja työyhteisöille.
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntemuksemme saat räätälöidysti käyttöösi ulkoistettuna palveluna, projektiluontoisesti tai valmennusten muodossa.

 


HR-KONSULTOINTI

 • Hyvä johtaminen ja toimiva henkilöstöhallinto selkeine prosesseineen ovat tuottavan, tehokkaan ja hyvinvoivan organisaation perusta. Priman HR konsultointipalvelut tarjoavat palveluita yrityksesi kaikkiin henkilöstöhallinnollisiin tarpeisiin.
 • Tarjoamme asiantuntijuutta ja konkreettista apua esimerkiksi työsuhdeasioihin, rekrytointiin, osaamisen & suorituksen johtamiseen ja kehittämiseen sekä organisaation toiminnan, johtamisen ja laadun kehittämiseen. Palvelujen sisältö ja laajuus määräytyy asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

 

HR-prosessit

 • Työsuhdeasiat ja TES, lakisääteiset asiakirjat, neuvonta ja tuki
 • YT-menettelyt: suunnittelu, tuki, toteutus ja YT-menettelyä seuraavien päätösten toimenpiteiden toimeenpano
 • HR Due Diligence ja HR-inventaariot
 • Organisaatio integraatiot
 • Työnhaku ja urasuunnittelu
 • Henkilöstön sitouttaminen, etuudet
 • Osaamisen johtaminen

 

Yritysjärjestelyt

 • Työsuhdeasiat ja TES, lakisääteiset asiakirjat, neuvonta ja tuki
 • YT-menettelyt: suunnittelu, tuki ja toteutus sekä YT-menettelyä seuraavien päätösten ja toimenpiteiden toimeenpano
 • HR Due Diligence ja HR-inventaariot
 • Työnhaku ja urasuunnittelu
 • Henkilöstön sitouttaminen, etuudet, sopimukset
 • Osaamisen johtaminen

 

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

 • Osaamiskartoitukset ja analyysit, osaamisen kehittämisen suunnitelmat
 • Strategisten osaamisalueiden määrittely
 • Avaintehtävät, toimenkuvaukset ja osaamisvaatimukset
 • Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen
 • Kehityskeskustelut
 • Koulutus, kehitys ja valmennusohjelmat

 

Suorituksen johtaminen

 • Kehityskeskustelut
 • Tavoiteasetanta ja mittarit
 • Suorituksen ohjaaminen
 • Palkitseminen

 

Rekrytointi

 • Rekrytointi prosessista tai osaprosessista huolehtiminen
 • Rekrytointi ja haastattelukoulutukset esimiehille

 

Työhyvinvointi

 • Työterveyshuolto; kilpailutukset ja sopimukset
 • Lakisääteiset suunnitelmat ja dokumentit
 • Tyky-toiminta
 • Vakuutukset, eläkeasiat
 • Työssäjaksaminen ja sen tukeminen
 • Henkilöstökyselyt ja analyysit, toimenpidesuositukset
 • Työpaikan ilmapiiri ongelmat ja niiden ratkominen, työsuojelu ja työturvallisuus
 • Valmennukset

 

JOHTAMISPALVELUT

Johtaminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen kaikkeen toimintaan, henkilöstön tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Priman johtamispalvelut keskittyvät johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen ja tukemiseen organisaatio-, tiimi ja yksilötasolla. Johtamisen ja esimiestyön kehittämisellä autamme asiakkaitamme luomaan innostavan ja tuloksellisen työyhteisön, sekä tunnistamaan ja kirkastamaan organisaation vahvuudet ja kehittämisalueet.Yrityksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena, strategiset tavoitteet huomioiden. Tuomme konkreettisia kehittämisehdotuksia johtamiskäytäntöihin ja -rakenteisiin. Konsultoimme ja sparraamme erilaissa kehittämishankkeissa ja projekteissa. Tuemme ja opastamme myös uusien toimintatapojen käyttöönottoa osaksi arjen hyviä käytäntöjä.
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilasta ja tarpeista sekä yrityksen tulevaisuuden suuntaviivoista ja tavoitteista. Esimerkkejä Priman johtamispalveluista:

 • Johdon/johtoryhmän arvioinnit ja johtoryhmätyön kehittäminen, johtoryhmän rooli ja tehtävät
 • Esimiestyön nykytilan kartoittaminen ja esimiesosaamisen mittaaminen,
 • Esimiesosaamisen kehittäminen ja esimiesvalmennukset
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen, toiminnan mittarit ja raportointi, kokouskäytännöt, johtamiskulttuuri
 • Vision ja strategian työstäminen
 • Coaching – henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittäminen

 

AVAINSANAT