VALMENNUS

YLEISTÄ VALMENNUKSISTA

Valmennuksemme pohjautuvat vuorovaikutteiseen ratkaisukeskeiseen filosofiaan, uusien oivalluksien synnyttämiseen ja sitä kautta oman itsetuntemuksen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osaamispääoman kasvattamiseen. Valmennuksissamme ei ole kyse vain tiedoista ja taidoista, vaan ne rakentuvat useasta eri osa-alueesta; tieto, taito, motivaatio ja kokemus ovat yksilö- ja ryhmävalmennustemme keskiössä. Kaikki valmennuksemme soveltuvat yksityisille ihmisille, yrityksille, tiimeille ja työyhteisöjen jäsenille.Valmennuskokonaisuudet räätälöidään kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi. 

HENKILÖKOHTAISET VALMENNUKSET

Coaching on inspiroivaa ja ajatuksia herättävää yksilövalmennusta jossa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti valmennettava sitoutuu oman toimintansa, työskentelytapansa tai osaamisensa kehittämiseen. Coach toimii valmennettavan sparraajana, valmentajana, keskustelukumppanina ja kehittymisen ohjaajana. Coaching tapahtuu joko henkilökohtaisina tapaamisina tai virtuaalisesti esim. Skypeä tai muita työkaluja hyödyntäen.Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen terapia on käytännönläheinen ja tavoitteisiin painottuva lyhytterapeuttinen lähestymistapa. Terapiassa pyritään löytämään luovia ratkaisuja elämän haasteisiin ja solmukohtiin korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Terapian kesto vaihtelee asiakkaiden elämän tilanteen ja toiveiden mukaan. Toisinaan yksi kerta riittää, mutta tyypillisesti terapia jaksoja on 5-10. 

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET

Työyhteisön tai tiimin jäsenenä, johtamis- ja esimiestyössä sekä esimerkiksi myynti tai asiakaspalvelutehtävissä ihmisen oma persoona sekä käyttäytymis- ja toimintatyylit ammattillisen osaamisen lisäksi, ovat keskeisessä roolissa jaksamisen ja toisaalta työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Myös oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäminen tai työyhteistaitojen kehittyminen edellyttävät ihmiseltä riittävää itsetuntemusta. Prima tarjoaa erilaisia valmennuskokonaisuuksia tukemaan yritysten ja henkilöstön kehittymistä, suorituksen parantamista ja tavoitteiden saavuttamista.Esimerkkejä työyhteisövalmennuksista

  • Johtamisen ja esimiestyön tukeminen ja kehittäminen
  • Työhyvinvointi ja sen edistäminen, työssäjaksaminen
  • Muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta
  • Business Coaching

 

AVAINSANAT