YRITYSKUVAUS

  • Prima on konsultoinnin ja valmentamisen asiatuntijaorganisaatio. Suuntaamme palveluratkaisumme suoraan liiketoiminnan ytimeen kunkin asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet joustavasti ja asiantuntevasti huomioiden
  • Valmennuskokonaisuutemme tarjoaa ratkaisuja organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin, menestyksen ja tavoitteiden kokonaisvaltaiseen varmistamiseen. Strategia, operatiivinen tehokkuus ja muutoshallinta, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja pääasioihin keskittyminen ovat ydinosaamistamme. Merkityksellisyyden luominen ja asiakkaidemme aito ja iloinen kohtaaminen ovat vahvuutemme.
  • Monipuolisen osaamisemme ja asiantuntemuksemme saat räätälöidysti käyttöösi ulkoistettuna palveluna, projektiluontoisesti tai valmennusten muodossa.

TERESA AHOKAS

Koulutus:

Työpsykologian ylempikorkeakoulu tutkinto, YET Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja työnohjaaja koulutus Johtamisen ja liiketalouden opintoja psykologian opintojen ohessa, Johtamisen erikoisammattititutkinto

Työkokemus:

Vuosien kokemus vaativista henkilöstöhallinnon ja johtamisen tehtävistä Suomessa ja ulkomailla

AVAINSANAT